Utbildningsdag om ras och vithet i Sverige

Vill du lära dig mer om rasismen i Sverige? Funderar du över vilka ord du ska använda och hur du bäst ska hantera rasistiska uttryck du möter i din yrkesroll? Vill du förbättra din kunskap i hur du och din arbetsplats kan arbeta för att motverka rasism och diskriminering?

Mångkulturellt centrum erbjuder organisationer och verksamheter en utbildningsdag där de kombinerar olika pedagogiska arbetssätt för att på bästa sätt kunna ge en engagerande introduktion till frågor om rasism och diskriminering.

Under dagen fokuserar vi på följande teman:

  • Vad är rasism egentligen? Vad är svenskhet och vem får kalla sig svensk? Vi pratar om vardagsrasism, om begreppen ras och vithet och pratar om hur vi gör ras i vardagen.
  • Varför är Sverige så segregerat? Vi pratar om de samhälleliga strukturer och makthierarkier som vidmakthåller rasismen, och vikten av att ha kunskap om rastänkandets historia.
  • Vad kan vi göra? I en kreativ workshop där vi utgår från metodmaterialet Låt Stå får deltagarna möjligheten att prova konkreta metoder som möjliggör ett pedagogiskt arbete mot rasism i verksamheten.

Under utbildningsdagen på Mångkulturellt centrum deltar du i föreläsningar, diskussioner och workshops med våra forskare & pedagoger. Dagen börjar kl. 8.30 och avslutas ca 16.00.

Anmälningsavgiften är 2 500 kr per person, som omfattar utbildningsmaterial, morgonfika med smörgås, vegetarisk lunchbuffé och eftermiddagsfika med kaffe & kaka.

Kurstillfällen: 4 december. Det blir också tillfällen efter nyår.

Gruppstorlek: max 25 personer.

För anmälan och frågor: Heidi Tüchsen, utbildningssamordnare
08-120 259 06, heidi.tuchsen@mkc.botkyrka.se

Varning för knas

Postat: 25 november, 2014

Kommentarer (0)