Aktuella projekt

ProCivitas För Alla

Vad driver ni för projekt?
– Vårt projekt har sin grund på ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö där vi aktivt arbetar för att göra skolan och dess elever mer medvetna.

Låt Stå stödjer ProCivitas för att öka medvetenheten om antirasistiska frågor via workshops, föreläsningar, utflykter och sportevenemang.

Är antirasism viktigt?
– För oss är antirasism absolut viktigt. Det viktiga är inte för oss att alla accepterar olika etniciteter utan att de människor som kommer från andra länder ska känna att de faktiskt inte behöver bli accepterade av någon annan.

procivitas

 

Antirasism under konstruktion

Elever från Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg arbetar med projektet Antirasism under konstruktion.

Vad driver ni för projekt?
– Vi anser att vi måste göra något åt dagens oroliga politiska läge, vi kan inte längre stå och titta på. Vi har intervjuat partimedlemmar från ett antal olika partier. Projektet som vi driver kommer därför att fokusera på att analysera främlingsfientlighet och rasism inom politik. Detta ska mynna ut i workshops för ungdomar i åldern 13-15 år. Vårt mål är att förändra de unga människornas synsätt och exponera dem för de rasistiska tankar som finns i dagens politik.

Är antirasism viktigt?
– Människor ska inte behöva leva med förtryck och diskriminering. Man ska inte behöva känna att man inte passar in eller inte är värdig att passa in. Så ja, antirasism är jätteviktigt för att alla människors lika värde är något ALLA måste ta hänsyn till, men låt oss inte glömma att antirasism är ingenting utan integrationen. 

Antirasism-under-konstruktion-web

Den dolda segregationen

Vad ska ni driva för projekt?
– Vi ska arrangera en föreläsningskväll där vi har en komiker som kommer först och kör lite grejer, skämta om integration och segregation. Sen ska vi ha en föreläsare som föreläser om annan segregation än den man oftast får hör om. Det ska vara på fritidsgården i Rågsved i december, berättar Olle, Oskar och Ramzi.

Är antirasism viktigt?
Jag tror på människors lika värde, det är det jag brinner för, säger Olle.
Oskar fyller i. – Man kan inte uppnå någonting om inte alla kan stå på en jämn nivå och ta in varandras åsikter oavsett vem det är.
– Jag tycker det är viktigt att man ökar kunskapen kring just segration och integration. För att förstå grunden eller roten till de stora klyftorna. Både i kunskap och i praktiken i hur det ser ut, avslutar Ramzi.

olle_oskar_Ramzi

Kreativitet för mångfald

Låt Stå ger stöd till projektet ”Kreativitet för mångfald”. De utlyser en tävling där deltagarna ska tolka ordet ”mångfald” på ett kreativt sätt. Måla en bild, skriv en dikt eller gör ett kollage – använd fantasin!

Bilderna kommer att publiceras löpande på sidan nedan fram tills lottdragningen den 31/12-2014. Se till att skicka in ditt bidrag för att vinna fina priser.

Projekt avslutat.

Skärmavbild 2014-12-02 kl. 17.44.32

En normbrytande julkalender

Årskurs 7 på Humfryskolan i Malmö har arbetat med de olika diskrimineringsgrunderna och har sett hur olika kulturyttringar värderats olika högt. Genom finansiellt stöd från Låt Stå – Antirasism på schemat har nu lärare och elever tagit fram en normbrytande julkalender, i tid till första december.

–  Syftet med julkalendern är att skapa förståelse för hur det påverkar människor att den vite pojken är norm i barnkulturen och naturlig huvudroll, och se vad som händer när vi byter ut och ändrar. Målet är att synliggöra och öppna upp för en förändring.

IMG_7272

(o)lika möten

Med finansiellt stöd av Låt Stå – Antirasism på schemat ska Malva Sinclair driva ett projekt för att minska segrationen i sin hemkommun – Alla (o)lika.

Vad ska du driva för projekt?
– Genom en tjejkväll ska unga tjejer som antingen är födda i Sverige eller födda och uppväxta i Kenya eller Somalia träffas. Min förhoppning är att de ska lära känna varandra, ha roligt tillsammans och hitta gemensamma intressen. Med en vision att minska segrationen.

Är antirasism viktigt?
– Jag är inte själv drabbad av rasism då jag tillhör normen men jag tycker att det är jätteviktigt. Vi är alla en del av samhället – vi måste hjälpas åt för att göra det bättre.