Om PeaceWorks

PeaceWorks vision är en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare. Detta samhälle kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

PeaceWorks är en ideell fredsorganisation som startade 1974. Organisationen arbetar för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar det samhälle vi strävar efter. PeaceWorks ger unga verktygen och plattformen för att göra något konkret med sitt engagemang för en fredligare världen.

Besök gärna vår hemsida och läs mer om vår verksamhet, här.