Om oss

Låt Stå – Antirasism på schemat är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet drivs och ägs av ungdomsorganisationen PeaceWorks. Metodboxen har tagits fram i samarbete med Mångkulturellt Centrum.

Om Låt Stå

Projektets kärna är ett antirasistiskt läromedel för högstadie- och gymnasielärare. Metodboxen fungerar som ett underlättande verktyg för skolor som långsiktigt vill arbeta mot rasism och diskriminering. Materialet har sin utgångspunkt i skolans styrdokument och läroplanen.

Läs mer »

Om PeaceWorks

PeaceWorks Sweden är en ungdomsorganisation med visionen om en hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsmedborgare. Organisationen är politiskt och religiöst obunden med ambitionen att vara en plattform för ungdomars ideella engagemang. PeaceWorks har omkring 4 500 medlemmar.

Läs mer »

classroom