Metodboxen

Metodboxen innehåller metodbok, fördjupningskompendium och ett USB-minne.

Metodboken

Metodboken är indelad i två block: Förberedelse (Block 1) och Genomförande (Block 2). Det förberedande blocket är en introduktion till materialet och stödjer läraren i hur man bäst pratar om rasism och antirasism. Det genomförande blocket består av de olika moment som ska genomföras i klassrummet och grundkonceptet är ”att lära genom att göra”. Blocket är indelat i de två modulerna Snack och Verkstad.

Snack. Hur pratar vi om rasism?

Metodbokens innehåll:
• Normer och normkritik
• Rasismens historia och samtid
• Makt och strukturer
• Identitet
• Kultur och etnicitet
• Svenskhet och svensk självbild
• Media, stereotyper och källkritik

Under Snack läggs även grunden för Likabehandlingsplanen.

Verkstad. Verkstad fokuserar på hur teorin kan omsättas i praktik, här får eleverna omsätta sina nya kunskaper i konkret projektplanering.

I de fall gymnasiearbetet inte genomförts kan Verkstad fungera som en skräddarsydd guide i detta arbete.

Fördjupningskompendium

Fördjupningskompendiet förklarar teorier och forskning grundligare och läraren ges här chans till förkovring. En lathund och en svar-på-tal-ordlista återfinns även i denna del och dessutom presenteras användbar och bärande statistik om situationen i Sverige. Kompendiet kan också fungera förberedande och är bra att läsa innan genomförandet i klassrum.

USB-minne

På USB-minnet finns alla de utskrifter, filmer och annat elevunderlag som behövs för att genomföra utbildningen. Det finns också tillgängligt på hemsidan under fliken ”Ladda ner material”.

Beställ metodboxen

Nu kan du som jobbar på landets högstadie- och gymnasieskolor få tillgång till metodboxen. Metodboxen kostar 750:-/st, men är helt gratis om ni även beställer en utbildning av oss.

Beställ utbildning

PeaceWorks erbjuder utbildning i metoden. Att jobba antirasistiskt handlar mycket om bemötande och tonläge. Hur ska saker sägas? I metodboken får läraren ett stöd i denna process, men för att till fullo förstå och tillgodogöra sig metoden rekommenderar vi en fortbildning i metodboxen. Utbildningen hålls av professionell anställd personal från PeaceWorks.

Lat-sta-variation-1-3