Lektionstips: svenskhet & svensk självbild

Nu är vår lektionstips-serie igång! Varje vecka under hösten ger vi tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterial.  Låt dig inspireras.

Först ut: Svenskhet och svensk självbild

lektionstips

Syftet med övningen är att problematisera och diskutera begreppet svenskhet. Syftet är också att koppla svenskhet till kultur, identitet och normer och att analysera föränderligheten i alla dessa begrepp.

Svenskhet

Tid: 40–60 minuter

Material: Whiteboard, whiteboardpennor, bilder på Olof Palme, Per-Albin Hansson och Erik Gustaf Boström

Ämneskoppling: Svenska, samhällskunskap, historia, religion

Genomförande

  1.  Brainstorma kring ordet svenskhet. Skriv upp allt på tavlan.
  2. Gå igenom allt som kommit upp och försök bena ut varifrån det kommer ursprungligen. Exempelvis kommer många maträtter, högtider, artister och sportstjärnor ursprungligen inte från Sverige, men ses ändå som typiskt svenska.
  3. Sätt först upp bilden på Olof Palme (statsminister på 70-80-talen). Fråga klassen om han hade hållit med om deras definition av svenskhet? Vilka ord skulle han inte hålla med om definierar svenskhet? Gå igenom alla de ord som brainstormats fram och kryssa över de som klassen nu vill ta bort utifrån den nya frågan. Sätt sedan upp bilden på statsminister Per-Albin Hansson (1950tal) bredvid tavlan och gör samma sak. Sätt sedan upp statsminister Erik Gustaf Boström (1900-1910-tal) och gör samma sak. Försök se vad som händer, hur många av orden på tavlan försvinner?
  4. Frågor att diskutera i helklass: Vad är det som avgör vad som är svenskt? Finns det någon som bestämmer det? Finns det någon svenskhet som är mer svensk än någon annan? Kan svenskhet förändras eller är det alltid samma sak? Om det förändras, varför förändras det? Har alla rätt att kalla sig svenskar? Om inte, vem har den rätten? Kan någon annan än du själv bestämma inom vilken social grupp du tillhör?
  5. Glöm inte att väva in maktperspektivet. Det finns grupper i det svenska samhället som säger sig ha mer rätt än andra att definiera vad svenskhet är, vilket riskerar att frånta varje människas rätt att själv definiera sig och sin omgivning. Detta kan kopplas till identitet och diskussionen om huruvida individen har makten att definiera sig själv eller om den makten också ligger, eller bör ligga, hos andra. Avslutningsvis är det viktigt att peka på just föränderligheten i begreppen identitet, kultur, svenskhet och normer.

Grundläggande för alla dessa begrepp är att de förändras beroende på tid och plats, och den insikten är väldigt betydelsefull för analysen av rasismen. Det gör också att alla dessa begrepp har just föränderligheten som gemensam nämnare.

Postat: 2 september, 2015

Kommentarer (0)