Lektionstips: Rasismens historia och samtid

Fortsättning på vår lektionstips-serie: Varje vecka under hösten ger vi tips inom olika teman om hur en talar om rasism. Vi fortsätter som förra veckan att uppmärksamma Minnesdagen för Sveriges avskaffning av slaveri 9 oktober och temaveckan #Sverigeshelahistoria. Vill du jobba långsiktigt med detta så beställ vårt metodmaterial här. Låt er inspireras.

Rasismens historia och samtid

lektionstips

Syftet med denna övning är att eleverna får upp ögonen för Sveriges rasistiska historia och börjar fundera på hur historien och tidigare normer påverkar dagens samhälle.

Heta stolen och rasismens historia i Sverige

Tid: Cirka 60–80 min

Material: Inget material behövs

Ämneskoppling: Historia, samhällskunskap, religion, biologi

Genomförande

1. Ställ alla stolar i en ring och be eleverna sätta sig på varsin stol. Redogör för reglerna: påståenden läses upp, de som håller med/ tycker att påståendet stämmer reser sig och byter plats. Om en ensam elev reser sig upp får denne snurra ett varv och sedan sätta sig igen.

2. Läs upp påståendena nedan. Efter varje påstående stannar du upp och reflekterar med klassen. Fråga några av eleverna som bytte plats varför de gjorde det, och fråga samma sak till de som inte bytte plats. Låt diskussionen ta sina egna vägar, men se till att komma vidare till nästa påstående inom rimlig tid.

• Pizza är gott • Antirasism är bra • Sverige är ett av de mest toleranta länderna i världen • Sverige är ett orättvist land • Sverige hade kolonier under kolonialtiden • Alla som bor i Sverige har lika mycket makt • I Sverige finns det mycket vardagsrasism • I Sverige fanns det ett rasbiologiskt institut i början av 1900-talet • Alla människor är lika mycket värda • I Sverige har vi inga stora problem med rasism • Sverige är ett fritt och rättvist land • En människa ska inte dömas utifrån sitt utseende • I Sverige har vi sedan länge gjort upp med rasismen • Det var bland annat en svensk som låg bakom uppdelningen av mänskligheten i olika raser • En människas utseende kan tala om huruvida den är intelligent eller ej • Att vara normal är inte bra

3. Föreläs utifrån introduktionstexten till delområdet samt fördjupningen i kompendiet.

4. Knyt ihop genom att koppla normer till historia. Normer förändras över tid, men de har en tendens att ändå stanna kvar. Koppla exempelvis till dynamiken mellan lagar och normer. Vad kommer först? Är lagarna alltid en spegling av normerna och värderingarna? Eller kan det vara tvärtom? Ge exempel! Jämför till exempel med lagar om rökning. Genom dem vill myndigheter förebygga rökning och via lagar skapa nya normer. I Sverige har vi diskrimineringslagar i världsklass och ändå är diskrimineringen på bostads- och arbetsmarknad utbredd. Som dessa exempel visar är relationen mellan lagar och normer ofta komplex.

 

unnamed

 

 

 

 

Postat: 7 oktober, 2015

Kommentarer (0)