Lektionstips: Rasismens historia och samtid

Fortsättning på vår lektionstips-serie: Varje vecka under hösten ger vi tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterial. Låt dig inspireras.

Rasismens historia och samtid

classroom

Syftet med denna lektion är att prova på att vara bärare av och utsättas för fördomar.

Fördomar

Tid: Cirka 30 minuter

Material: Utskrift från USB-stickan

Ämneskoppling: Samhällskunskap

Genomförande

  1. Dela in klassen i 4 olika grupper. Alla grupperna ställer sig i varsitt hörn. Grupp 1 får pappret med en cirkel på, grupp 2 får pappret med ett kryss på och grupp 3 får pappret med en fyrkant på. Ingen av grupperna visar grupp 4 vilken symbol de har på sitt papper. De ska inte heller själva veta vad denna symbol innebär.
  2. Grupp 1–3 får följande instruktion: Ni är en organisation och ska själva bestämma vad ni jobbar för. Ert främsta mål är att värva nya medlemmar och växa. Det som organisationen står för tycker ni är det viktigaste i världen och ni vill att andra också ska förstå detta.
  3. Grupp 4 får följande instruktioner: Ni ska nu besöka tre olika organisationer som jobbar med olika sakfrågor. En av dessa organisationer kan ni lita på och det är den som har en fyrkant på sitt papper. Organisationen med en cirkel som symbol ljuger hela tiden. Organisationen med ett kryss på pappret är bara ute efter era pengar, och kommer att göra vad som helst för att få dem.
  4. Grupp 4 delar upp sig och går för att besöka de olika organisationerna, och får då se pappret med symbolen. De samtalar i cirka fem minuter med varje organisation. Återsamla klassen.
  5. Frågor att diskutera i helklass: Vad fick ni i grupp 1-3 för bemötande? Hur kändes det? Varför tror ni att ni blev bemötta så? Vad tror ni att grupp 4 tänkte om er? Kan det vara så här med fördomar i samhället? Har alla fördomar? Är du dålig som människa om du har fördomar? Vad är viktigast, att inte ha fördomar eller att inte lyssna på/följa dem? Går det att förändra sitt eget tänkande och sina egna fördomar genom att inte lyssna på dem och »följa dem«? Finns det historiska exempel i Sverige på hur människor har blivit dåligt behandlade på grund av fördomar? Romer? Samer? De som blev kallade sinnesslöa?

 

/Gör gärna kopplingar till förmågan att ändra sitt tänkande utifrån det egna konkreta agerandet. Inom kognitiv beteendeterapi är en av processerna att beteendet »smittar av sig« på tänkandet. Genom att agera på ett visst sätt, ofta tvärtemot de tankar som först dyker upp, kan det »långsiktiga tänkandet« ändras. Att ha fördomar behöver inte vara ett problem i sig, och om man dessutom agerar tvärtemot dessa fördomar kan tänkandet i längden »motbevisas« och fördomen minska i betydelse för tänkandet./

Postat: 28 oktober, 2015

Kommentarer (0)