Lektionstips: Normer och normkritik

Fortsättning på vår lektionstips-serie: Varje vecka under hösten ger vi tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterialLåt dig inspireras.
Normer och normkritik
classroom
Syfte att prata om hur normer och tankesfärer förändras över tid. Övning­en handlar också om att få en förståelse för sin egen identitet, både på individ­ och gruppnivå.

Historisk normresa

Tid: Cirka 40–60 min
Material: Utskrift från metodmaterialet, penna, whiteboardtavla
Ämneskoppling: Samhällskunskap, historia

Genomförande

  1. Dela in eleverna i grupper på 3–5 deltagare och be dem svara på frågan: »Så här är vi«. Ge gärna även exempel på följdfrågor som hjälp på traven. Efter 5 minuter ber     du dem komma överens om tre svar på frågorna nedan, sammanlagt ska det alltså bli 12 svar: Hur är och beter vi oss? Vad har vi på oss för kläder? Hur är skolmaten? Vad tror andra om oss? Därefter ber du varje grupp läsa upp sina svar i tur och ordning. Skriv upp dem på tavlan
  2. Diskutera frågorna i helklass.
  3. Skicka nu runt första utskriften som är ett klassfoto från 1921. Frågor att diskutera i helklass: Skulle svaren stämma även för den här klassen? Vilka normer fanns då? Visa sedan utskriften med bilden på Hjalmar Branting som då var statsminister. Berätta lite om hur det var på den tiden, till exempel att kvinnor inte fick rösta, lärare fick slå barn, föräldrar fick slå sina barn, osv.
  4. Skicka runt utskriften som är ett klassfoto från 1950. Frågor att diskutera i helklass: Vad händer nu med normerna? Visa sedan utskriften med bilden på statsminister Tage Erlander som var statsminister då. Berätta lite om hur det var på den tiden. Dis­ kutera sedan varför det inte ser ut så längre. Är det bra? Är det dåligt? Till sist kan du diskutera hur ni tror att framtida skolbarn kommer tänka om vår klass. Hur kommer deras diskussion se ut?

Postat: 11 november, 2015

Kommentarer (0)