Lektionstips: Medier, stereotyper och källkritik

Fortsättning på vår lektionstips-serie: Varje vecka under hösten ger vi tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterialLåt dig inspireras.

Medier, stereotyper och källkritik

classroom

Syftet med denna lektion är att genom textanalys ge eleverna inblick i hur andra unga människor tänker och resonerar kring politiska ställningstaganden gällande ras­ism. Övningen syftar också till att analysera begreppet »underdog« och att ge exempel på hur näthat och den rasistiska sfären kan se ut på internet.

The underdog

Tid: 60–80 minuter alternativt hemuppgift

Material: Utskrift från USB­stickan

Ämneskoppling: Svenska, samhällskunskap

Genomförande

 1. Be eleverna läsa igenom texten »4 år som political soldier – upp­levelser, konsekvenser och reflektioner i efterhand”. Texten är bitvis avancerad och ganska lång, så det är viktigt att ge eleverna tid. Ge texten antingen som hemläxa eller att läsa under lektion­ ens gång.
 2. Frågor att diskutera i helklass:Vem är det som har skrivit?
  Var tror ni att texten är publicerad?
  Vad är syftet med texten?
  Vilken är författarens huvudtes? Vilka argument stödjer den tesen? Tror ni att den här historien är typisk för ungdomar i Sverige idag? Varför? Varför inte?
  Är internet en plats där det går att vara sig själv »på riktigt”? Är det lättare att säga sin åsikt på nätet? Eller är det svårare? Varför? Varför inte?
  Brukar du vilja säga emot? Känns det skönt eller jobbigt att säga emot det andra säger?
  Om du får höra att din åsikt är »fel«, blir du starkare eller svagare i den åsikten? Vad tror du?
  Vad är en underdog? Vem bestämmer vem som är en underdog? Media? Underdogen själv? Någon annan? Är det lätt att sympa­ tisera med en underdog? Varför? Varför inte?
  Finns det något att vinna genom att framstå som en underdog?

Postat: 4 november, 2015

Kommentarer (0)