Lektionstips: Makt och strukturer

Fortsättning på vår lektionstips-serie: Varje vecka under hösten ger vi tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterial. Låt dig inspireras.

Makt och strukturer

lektionstips

Syftet med övningen är att belysa hur vi bemöter varandra och att status inte är något statiskt, utan förändras beroende på sammanhang. En högt uppsatt chef i ett framgångsrikt företag med många anställda kan exempelvis uppleva känslan av låg status i innebandygänget eller hemma.

Statusroller

Tid: Cirka 40–60 minuter

Material: En kortlek och tejp

Ämneskoppling: Samhällskunskap, historia, religion

Genomförande

  1. Börja med att göra en brainstorm kring begreppet status.
  2. Diskutera kort med klassen hur de märker om någon har låg res­ pektive hög status i en grupp?
  3. Ta fram kortleken och lägg ut de på ett bord med valören nedåt. Varje kort förses med en bit tejp på baksidan. Låt eleverna ta var­ sitt kort och be dem fästa det i pannan utan att titta. Förklara att det är viktigt att valören inte avslöjas. Förklara att detta nu är ett mingelparty och föreslå ett samtalsämne. Be dem sedan ming­ la runt i klassrummet och bemöta varandra beroende på valör i pannan. Exempel på samtalsämnen: skolmaten, skollovet, jobb, politik, religion och film.
  4. Låt mingelpartyt pågå och be eleverna att gruppera sig med de som de tror har ungefär samma status, alltså valör på kortet.
  5. Be eleverna att ställa sig på ett led (med ess på ena sidan och 2 i den andra) utifrån vad de tror att de har för valör på sitt kort. Se­ dan får alla ta av sig sina kort och se hur rätt de hamnat.
  6. Frågor att diskutera i helklass: Var det svårt att känna av vilken valör kortet hade? Hur blev ni med låg valör bemötta? Hur blev ni med hög valör bemötta? Be eleverna reflektera kring någon gång de har upplevt sig ha låg respektive hög status. Kan samma män­ niska ha både låg och hög status? Vad beror det på? Exemplifiera gärna och landa sen i att statusrollen är föränderlig som mycket annat. Avsluta med ytterligare frågor: Är det jobbigt att ha låg status? Är det jobbigt att ha hög status? På vilket sätt? Vem har makten och möjligheten att förändra statusroller? Svaret kan vara att mycket ansvar ofta hamnar i »mellanstatusrollen«. Ofta är det de som upprätthåller statusrollerna. Genom att synliggöra denna möjlighet att förändra sitt bemötande mot de som har lägre status kan mycket göras bättre. 

Postat: 23 september, 2015

Kommentarer (0)