Lektionstips: Identitet, kultur och etnicitet

Fortsättning på vår lektionstips-serie: Varje vecka under hösten ger vi tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterial.  Låt dig inspireras.

Identitet, kultur och etnicitet

lektionstips

Syftet med övningen är att lyfta det positiva med olikheter. Ofta sägs likheter vara något bra och inte sällan söker många efter likheter i möten med nya människor. Men hur kan vi lära oss att se det positiva med att vara olika?

Hur olika kan vi vara?

Tid: Cirka 30–40 minuter

Material: Inget material behövs

Ämneskoppling: Samhällskunskap

Genomförande

  1. Börja med att berätta om de sju diskrimineringsgrunderna och varför det finns ett stort arbete kring diskriminering. Låt eleverna själva fundera lite på varför det är viktigt att frågor kring diskriminering tas på allvar. Dela upp de i smågrupper och låt de jobba med att hitta svar på tre frågor: Vad tror ni händer i samhället om alla är likadana? Är det viktigt att skapa en rättvis värld där alla får plats, oavsett olikheter? Hur tycker ni att vi ska göra för att olikheter människor emellan ska finnas och vara okej?
  2. Jobba i helklass. Be eleverna gå runt och söka olikheter i klassen. Detta görs genom att elev A går fram till elev B och exempelvis påstår: Jag tycker om pizza. Då kanske B svarar: Det gör jag också, de hittar alltså en likhet. De fortsätter då, A: Jag älskar att rida. B: Det gör inte jag. Jag är rädd för hästar. Då har de hittat en olikhet, de skriver ner den och går sen vidare runt i rummet och letar upp en ny person och upprepar proceduren. När alla har fått ihop tio stycken olikheter samlas klassen i en ring. Läraren skriver upp alla olikheter som finns i gruppen.
  3. Frågor att diskutera i helklass: Alla dessa olikheter finns här i vår klass, vad betyder det för vårt sätt att samverka? Kan människor få vara hur olika som helst, eller måste det finnas några regler för hur vi beter oss? Hur kan olikhet vara bra för oss i klassen? Vad skulle hända i samhället om fler olikheter togs tillvara?

Postat: 9 september, 2015

Kommentarer (0)