Konferens om etnisk profilering

I veckan kommer Låt Stå att delta under en konferens om etnisk profilering. DO, Agneta Broberg, bjuder in till konferensen som syftar till att stimulera ett kunskapsutbyte mellan forskare, polisen och andra myndigheter samt företrädare för det civila samhället.

Vad är etnisk profilering?

Etnisk profilering är när personer diskrimineras genom att utsättas för profilering i samband med etnisk bakgrund under omständigheter där det inte är relevant. Det är särskilt synliga etniska minoriteter som utsätts. Utsattheten kan leda till ett bristande förtroende för exempelvis polis, rättssystem och myndigheter.

De senaste åren har vi sett uppmärksamhet i media kring etnisk profilering exempelvis i samband med myndigheternas arbete kring papperslösa (REVA) och händelser som det sk romaregistret.

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige och i andra länder är ofta ett begränsat verktyg för att förhindra diskriminerande etnisk profilering. Med konferensen vill man nu skapa en arena för kunskapsutbyte för att stimulera utvecklingen av ett förändringsarbete för att stoppa diskriminerande etnisk profilering.

Konferensen hålls den 21 november i Stockholm.

Postat: 17 november, 2014

Kommentarer (0)