Utbildning Nyheter

Lektionstips: Rasismens historia och samtid

Detta är sista lektionstipset i vår serie som rullat under hösten där vi gett tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterialLåt dig inspireras.

Rasismens historia och samtid

classroom

Syftet med övningen är att kritiskt analysera uttrycket »att komma från«  en plats, samt att eleverna får ökad kunskap om historien bakom Sveriges befolkning.

Var kommer svenskarna ifrån?

Tid: Cirka 40–60 minuter

Material: Aktuell historiebok, historiebok från 1900–1930­talen

Ämneskoppling: Historia, samhällskunskap

Genomförande

1. Be eleverna söka i deras aktuella historiebok efter svar på följande frågor: Hur förklaras vilka svenskarna är, vilka deras förfäder var och var de kommer ifrån? Ryms alla som bor i Sverige idag inom den svenskhet som beskrivs?

2. Undersök en gammal lärobok utifrån frågorna nedan. Lärobok­en ska vara skriven och använd i skolan någon gång under åren 1900–1930. Hur förklaras vilka svenskarna är, vilka deras förfäder var och var de kommer ifrån? Rymdes alla som då bodde i Sverige inom den svenskhet som beskrivs? Skulle de beskrivningar som finns här kunna användas i en nutida lärobok? Varför/varför inte?

3. Gå vidare och undersök följande: Vilka var germanerna?Hur fram­ställdes de, varifrån kom de, vad utmärkte dem? Hur var de i förhål­lande till andra folkgrupper? Hur såg nazismen på germanerna?Är germanerna och deras historia påhittade?

4. Undersök och analysera:Hur framställde nazisterna germanerna? Vad kan orsakerna ha varit till att de framställdes på detta sätt? Vilka blev konsekvenserna av detta?

Tänk på: Det har i olika tider funnits olika versioner av varifrån svenskarna kommer från början. Det har också varit mer eller mindre viktigt vad svaret på den frågan är.