Nyhet Nyheter

Inspirerande heldagsutbildning med diskussion och nätverkande

BILD1_webb_uppsamling2015-11-26-11.09.08

Vi samlades under en heldag på Stockholmskontoret tillsammans för att diskutera och få en chans till att nätverka kring antirasism och normkritik på kommunnivå, samt lyfta fram olika sätt att bemöta rasism och diskriminering. 

Dagen innehöll såväl teoretiska begrepp kring rasismens nu och då, normkritik, intersektionalitet, makt, strukturer och dagens segregerade Sverige berördes. Ett dilemma som många vittnade om var ”mellanrollen”. Som ansvarig för olika kommunala verksamheter som vill arbeta mer antirasistiskt, måste en titta på både uppåt och neråt. Framförallt politiker och de resurser som måste avsättas, är ett ofta svårarbetat område. Men också de anställda som jobbar konkret i verksamheterna, hur får en med dem på tåget för att öppna upp och vilja använda sig av antirasistiska metoder? Diskussionen landade utifrån detta bland annat i att kommunikationen behöver vara i fokus och hur en kan använda sig av sin kunskap, hur en paketerar budskapet och får andra att engagera sig i dessa frågor, till exempel politiskt eller i media. Flera av deltagarna kände att detta var en av anledningarna till att vara på plats. För att få fler att lyssna så är det viktigt att ”ha mer på fötterna”, att veta hur du till exempel använder dig av statistiken och använder dig av omvärldsanalysen. Hur kan du konstruktivt använda dig av din kunskap och upplysa utan att stänga ute?

Bild3webb_2015-11-26-12.25.59-1

Deltagarna hade så klart med sig kunskap sedan innan men många vittnade om att dagen ändå var en ögonöppnare för hur en kan tolka och arbeta med dessa frågor på olika sätt. Visionen med dagen var framtida samarbeten och flera av deltagarna pekade på att diskussionerna under dagen absolut gett nya exempel och perspektiv på upplevelser av rasism och att diskussionerna var enkla och pedagogiska som kan användas i andra (jobb)sammanhang. Formatet var uppskattat då det skapade en trygghet i att högt och lågt kunna diskutera komplicerade och känsliga frågor med andra som jobbar med samma problematik och ge nya infallsvinklar. Alla var eniga om att vi måste våga fråga, våga ifrågasätta, ständigt reflektera och lyfta fram det konstruktiva i arbetet kring antirasism och normkritik, och att det är tillsammans detta kan ske.

Heldagsutbildningen samlade personer som på något sätt jobbar beslutsfattande inom kommun, från olika delar av vårt avlånga land, och som berör ämnen som antirasism och diskriminering i sitt arbete, inom kommun eller i jobb med unga. Skulle du vara intresserad av att en liknande utbildning? Diskutera möjligheter till samarbete? Hör av dig till oss: niklas.andersson@peaceworks.se eller på tel: 070-789 49 11.

2015-11-26-14.18.12