Antirasistisk kraftsamling

Låt Stå kommer att hålla en workshop Antirasistisk kraftsamling i Malmö den 6 maj.

Antirasistiska Skolnätverket bjuder dig till en heldags seminarium och workshops. Låt er inspireras i ert pågående arbete med att levandegöra Likabehandlingsplanerna på din skola. Träffa kollegor som precis som du är engagerad i att Likabehandlingsarbetet på respektive skola. Möt organisationer och personer som kan bli framtida medspelare i Likabehandlingsarbetet på din skola. Syftet med nätverket är att träffas, fördjupa kunskaper och få ett erfarenhetsutbyte av varandra. Nätverket ska bli ett verktyg för rådgivning, kunna visa på goda exempel, samla och utveckla metoder, kontakter och hjälpa till att skapa möten.

Postat: 30 april, 2014

Kommentarer (0)