Ett antirasistiskt
metodmaterial

Projektet syftar till att skapa ett
underlättande verktyg för lärare
att använda sig av i arbetet med
antirasistiska frågor.

Beställ Metodboxen

Låt Stå - Antirasism på schemat syftar till att skapa ett underlättande verktyg för lärare
att använda sig av i arbetet med antirasistiska frågor.
| 2015.12.17 | |

Lektionstips: Rasismens historia och samtid

Detta är sista lektionstipset i vår serie som rullat under hösten där vi gett tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterial. Låt dig inspireras. Rasismens historia och samtid Syftet med […]

| 2015.12.11 | |

Inspirerande heldagsutbildning med diskussion och nätverkande

Vi samlades under en heldag på Stockholmskontoret tillsammans för att diskutera och få en chans till att nätverka kring antirasism och normkritik på kommunnivå, samt lyfta fram olika sätt att bemöta rasism och diskriminering.  Dagen innehöll […]

| 2015.12.9 | |

Lektionstips: Media, källkritik och stereotyper

Fortsättning på vår lektionstips-serie: Varje vecka under hösten ger vi tips inom olika teman om hur en talar om rasism – taget ur vårt metodmaterial. Låt dig inspireras. Medier, källkritik och stereotyper Syftet med övningen är att analysera […]